IMBREX
stavebná spoločnosť

O nás

Stavebná spoločnosť IMBREX s.r.o. spoločnosť založená v roku 2004.

              

         Hlavná náplň je realizácia individuálnej bytovej výstavby, rekonštrukcie budov a bytov,  práce HSV - murárske, tesárske práce a PSV - sadrokartóny, obklady, dlažby, maľby a nátery.

         Realizujeme špeciálne práce - požiarne prestupy, nátery, nástreky, požiarne obklady a taktiež vykonávame obchod - nákup / predaj.

Zabezpečujeme prepravu do 1,6 t - Renault MASTER

Spoločnosť má dvoch kmeňových zamestnancov a do 50 živnostníkov.

Aktuálne zákazky

Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves

GD : HANT BA
SDK konštrukcie

Predpokladaný náklad : 155 000,- EUR
Aktuálne zákazky / Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves - foto
Aktuálne zákazky / Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves - foto
Aktuálne zákazky / Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves - foto
Aktuálne zákazky / Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves - foto
Aktuálne zákazky / Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves - foto
Aktuálne zákazky / Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves - foto
Aktuálne zákazky / Polyfunkčný objekt - Devínska Nová Ves - foto

OVO BORY, Bratislava

GD : Metrostav a.s.
SDK konštrukcie, murárske práce, maľby

Predpokladaný náklad : 250 000,- EUR
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
Aktuálne zákazky / OVO BORY, Bratislav - foto
SDK konštrukcie, murárske práce, maľby

BD Bajkalská 45

GD: ise, s.r.o.
Zateplenie ŽB stropu CLT C1, KZS, murárske práce

Predpokladaný náklad :  30 000,- EUR
Aktuálne zákazky / Lermontova 11 Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / Lermontova 11 Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / Lermontova 11 Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / Lermontova 11 Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / Lermontova 11 Bratislava - foto

ZPS Smolenice

GD: KONTI a.s., Bratislava
SDK konštrukcie

Predpokladaný náklad : 200 000,- EUR
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto
Aktuálne zákazky / BD Záhorská Bystrica - foto

Požiarne upchávky Grosslingova BA

GD: Finart s.r.o.

Náklad : 5 750,- EUR
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto
Aktuálne zákazky / Požiarne upchávky Grosslingova BA - foto

Referencie

Prehľad realizovaných zákaziek v rokoch 2017 až 2022

CARGO Bratislava

GD : HANT BA
SDK konštrukcie, požiarne upchávky, maľby a nátery

Prestavané : 320 000,- EUR
Aktuálne zákazky / CARGO Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / CARGO Bratislava - foto

TRIO Piešťany

GD : DESTAV s.r.o.
Murárske práce, SDK konštrukcie

Prestavané : 64 000,- EUR
Aktuálne zákazky / TRIO Piešťany - foto
Aktuálne zákazky / TRIO Piešťany - foto
Aktuálne zákazky / TRIO Piešťany - foto
Aktuálne zákazky / TRIO Piešťany - foto
Aktuálne zákazky / TRIO Piešťany - foto
Aktuálne zákazky / TRIO Piešťany - foto

SANOM

GD : HANT a.s.
SDK konštrukcie, maľby, požiarne upchávky

Prestavané : 460 000,- EUR
Aktuálne zákazky / SANOM Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / SANOM Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / SANOM Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / SANOM Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / SANOM Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / SANOM Bratislava - foto
Aktuálne zákazky / SANOM Bratislava - foto

Galéria Petržalka - Bratislava

GD: Metrostav SK
SDK konštrukcie
Prestavané : 960 000 €

Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto
Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto
Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto
Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto
Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto
Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto
Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto
Naše špeciality / Galéria Petržalka - Bratislava - foto

BD Pod vŕškom - Záhorská Bystrica

GD: Konti a.s.
CLT zateplenie a SDK konštrukcie
Prestavané: 55 000 €

Naše špeciality / BD Pod vŕškom - Záhorská Bystrica  - foto
Naše špeciality / BD Pod vŕškom - Záhorská Bystrica  - foto
Naše špeciality / BD Pod vŕškom - Záhorská Bystrica  - foto
Naše špeciality / BD Pod vŕškom - Záhorská Bystrica  - foto
Naše špeciality / BD Pod vŕškom - Záhorská Bystrica  - foto

Invia

GD: TRAVELCO a.s.
SDK konštrukcie
Prestavané : 10 000 €

Naše špeciality / Invia - foto
Naše špeciality / Invia - foto
Naše špeciality / Invia - foto

VOLVO - Bratislava

GD: Konti a.s.
SDK koštrukcie, požiarne upchávky a CLT zateplenie
Prestavané : 220 000 €

Naše špeciality / VOLVO - Bratislava - foto
Naše špeciality / VOLVO - Bratislava - foto
Naše špeciality / VOLVO - Bratislava - foto

Certifikáty a protokoly

Nájdete nás

Napíšte nám

* - povinné položky