Stavebná spoločnosť Pestovateľská 1
821 04 Bratislava
IČO : 36 499 285
DIČ : 2021903642
IČ DPH : SK2021903642
Kontakt :    + 421 948 418 881
www.imbrex.sk
E-mail:imbrex@imbrex.sk
TATRA BANKA
č.ú.:292 987 6537 / 1100